Fəaliyyətimiz

Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyaların qurulması

Texniki vəziyyətin qiymətləndirilməsi – kəmiyyətcə qiymətləndirilən göstəricilərin layihə və normativ sənədlə müəyyən edilən göstəriciləri ilə müqayisəsi əsasında, tikinti konstruksiyalarının və ya bina və qurğuların zədələnmə dərəcəsinin və istismara yararlı olub olmamasını təyin edirik. Texniki vəziyyətin normativ dərəcəsi – tikinti konstruksiyasının və ya bina və qurğuların texniki vəziyyətinin qiymətləndirilməsi üzrə bütün meyarların kəmiyyət və keyfiyyət göstəriciləri normativ sənədlərin tələblərinə uyğun olduğu şəraitdə işə başlanılır. Binanın müasirləşdirilməsi – mövcud normalarla istismar şəraitinə dair irəli sürülən yeni tələblərə uyğun olaraq, köhnə binaların və mənəvi cəhətdən köhnəlmiş avadanlığın dəyişdirilməsi ilə bağlı həcmi-planlaşdırma və memarlıq həllərinin yeniləşdirilməsini nəzərdə tutan xüsusi rekonstruksiya həyata keçiririk. Binanın mənəvi köhnəlməsi – bina və qurğuların əsas istismar göstəricilərinin müasir texniki tələblər səviyyəsindən tədricən (zamanla) azalmasıdır. Binanın fiziki köhnəlməsi – obyektiv səbəblər ucbatından binaların texniki və bununla bağlı istismar göstəricilərinin də tələblərə cavab verməməsinə görə bina və digər tikililər bərpaya ehtiyac duyur. Binalara memarlarımız tərəfindən ilkin baxış keçirilir və onun əsasında yerindən ölçü alınaraq layihənin ilkin çizimlərinə start verilir.

Metal konstruksiyaların hazırlanması və quraşdırılması

Metal konstruksiyalar, demək olar ki, hər bir tikinti işində geniş istifadə olunur. Bu binanin özülü və sütunlari da, tavan və pilləkənləri, müxtəlif arakəsmələri və s. Ola bilər. Ff construction şirkəti bütün layihələri mühəndis hesablamalarina və bütün standartlara tam uyğun olaraq həyata keçirir.bina möhkəmliyini itirən zaman – obyektiv səbəblərə görə binaların istismar göstəricilərinin də aşağı olmasından bina və digər tikililər bərpaya ehtiyac duyur. Bu zaman tikilinin sütun və dayaq divarlarına xüsusi metal konstruksiyalar vasitəsilə binaya dayanıqlılıq verilir.metal dirəklərdən və metal profillərdən istifadə edilir. Konstruksiyanın iş şəraitindən, tətbiq olunan armaturun növündən asılı olaraq, armaturlu sement konstruksiyaların çata davamlılığına görə müvafiq kateqoriyaların tələbləri göstərilir və bu tələblərə uyğun olaraq sahədə işlərə başlanılır.

A) 1-ci kateqoriya – çatların əmələ gəlməsinə yol verilmir;

B) 2-ci kateqoriya – çatın eninin qısa müddətli və uzun müddətli məhdud açılışına yol verilir.

Armaturlu sement konstruksiyaların çata davamlılığına görə tələblərin kateqoriyaları elementin boyuna oxuna normal və maili çatlara aiddir. Boyuna çatların açılmasına yol verilməməsi üçün konstruktiv tədbirlər qəbul olunmalıdır (uyğun armatur torların qoyulması), lakin qabaqcadan gərginləşmiş elementlərdə, bundan əlavə, qabaqcadan sıxılma mərhələsində betonda sıxıcı gərginliyin qiyməti məhdudlaşdırılmalıdır.

Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması

Tikintiyə başlamazdan öncə ilkin olaraq layihə ilə tanış olub və sifarişçiylə son qərar qəbul edilir. Layihənin memarlıq həlli olunduqdan sonra onun konstruksiya həlli edilir. Daha sonra isə dizayn edilir.tikintinin növündən asılı olaraq konstruksiyası ona görə müəyyən edilir. Layihənin konstruksiyası çizilir və ona uyğun da material siyahısı çıxarılır və layihənin memarı tərəfindən sifarişə keçirilir.

1. Bina və qurğuların polad konstruksiyaları

Arxitekturada sərhədsiz həll imkanı, layihədə çox daha estetik və gələcəyə dönük qalıcı problemsiz istifadə etməyə imkan verir. Yer iştirak ediləcək dəyişikliklərə və böyütmə ya da kiçiltmə əməliyyatlarında sürətli və problemsiz bir keçid imkanı verir. İstənildiyi təqdirdə polad daşıyıcı sistemin hamısı zərərsiz olaraq sökülərək dünyada istənilən nöqtəyə çox iqtisadi olaraq nəql edilər. Müvəqqəti saxlama işləri də ayrılmaq üçün verilir. Quruluşu meydana gətirən bütün elementlər bolt kimi istehsal edilə bilər. Bu xüsusiyyət polad tikinti quruluşunda sökmə, daşıma, dəyişdirmə, böyütmə və ya kiçiltmə əməliyyatlarında minimum zərərsiz vəsait itkisinin qarşısının alınmsını təmin edər. Polad strukturunun inşası və monitorinqi bina strukturunun davamlı təkmilləşdirilməsi, yüksək markalanma səhvləri və kompüter mühitinin yüksək etibarlılığı və davamlılığı sayəsində mümkün olmuşdur.

Texnoloji avadanlıqların quraşdırılması

Verilən layihədə hansı bölümdə ki bizim stansiya və texniki otaqlarımız olacaq onlar ilkin olaraq çizimlərdə otuzdurulur. Layihədə yerləri və olçüləri funksionallığı təyin edildikdən sonra büdcə hesablanır və ona uyğun olaraq firmalardan avadanlıqlar araşdırılır və sifarişə keçirilir.

Layihələrimiz

Məhsullarımız

Nailiyyətlərimiz

YEARS OF EXPERIENCE

LOREM IPSUM

PRODUCTS