Golden Coast Hotel

Project Description

Görülmüş işlər: Silikon geydirmə cəbhə sistemli asma fasadların quraşdırılması və kompozit panellərlə bəzədilməsi. Küləkdən qorunmaq üçün terrasda hündür şüşə məhəccərlərin, şüşə günbəz funksiyasını yerinə yetirən bəzəkli şüşə piramidaların quraşdırılması.

Explore Projects

Details

Dates 01.09.2013 – 15.05.2014
Architect FF Group Design Department

You Might Also Like